รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เผย ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงระบบ ลดขั้นตอน กฎระเบียบต่างๆ สามารถให้บริการอนุมัติ อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เร็วขึ้นมากกว่า 50% ย้ำเร่งสื่อสารทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานกับผู้ประกอบการและประชาชน พร้อมปรับระบบ/กฎหมายให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ

        วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานอนุมัติ อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของ อย. ว่า ขณะนี้รัฐบาลต้องการผลักดันเรื่องสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งออกไปยังประเทศจีน ตะวันออกกลาง และประเทศอื่นๆ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของโลก รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องมีการพูดคุยกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาร่วมกันทำงาน รวมไปถึงหน่วยงานภายในของกระทรวงเอง เช่น อย. กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น

         นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนภารกิจหลักของ อย. เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบ ลดขั้นตอน กฎระเบียบต่างๆ ช่วยให้ผู้ประกอบได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมากกว่า 50% แต่ยังมีบางส่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องทั้งระเบียบต่างๆ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์วิจัย รวมทั้งยังมีหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น กรณีพืชกระท่อม มีห้องปฏิบัติการและมหาวิทยาลัย ที่ร่วมทำการวิจัยศึกษา ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์วิจัยเบื้องต้นเป็นปี ได้ให้ อย. เร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค

         “การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์นั้น อย.มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งหากมีข้อติดขัดเรื่องงบประมาณหรือระเบียบต่างๆ ก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็วและทันเวลามากขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก็ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าสิ่งใดสามารถทำได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับให้ทันกับการบังคับใช้ เกิดผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย สำคัญที่สุดต้องเป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้ คือ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพ” นายสมศักดิ์กล่าว

******************************************* 10 มิถุนายน 2567   
   


View 254    10/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ