นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม และรับฟังขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีการปรับปรุงระบบ ระเบียบ ลดขั้นตอนต่างๆ ให้อนุมัติ อนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เร็วขึ้นกว่า 50% พร้อมให้สื่อสารทำความเข้าใจกับ ผู้ประกอบการและประชาชน ปรับระบบ/กฎหมาย ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี*********************มิถุนายน 2567   
   


View 59    10/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ