รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ขยายบริการรองรับประชาชนในเขตสุขภาพและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างครบวงจร หนุนใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่และสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศ

          วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) ที่ จังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

         นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การยกระดับมาตรฐานการแพทย์แผนไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นหนึ่งในมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยปัจจุบัน มีศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดให้บริการรวม 12 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จะเป็นต้นแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างครบวงจร ทั้งด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 8 อย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพเบ็ดเสร็จและสามารถเบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ

          “การขยายบริการด้านการแพทย์แผนไทย จะช่วยรองรับความต้องการบริการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับประชาชน ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้ต้องโทษคดียาเสพติดมากกว่า 3,000 คดี คลินิกบำบัดยาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่ได้อย่างดี” นายสมศักดิ์กล่าว

         ด้าน นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ ได้รับจัดสรรพื้นที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขนาด 3 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น เปิดให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ผสานศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างครบวงจร อาทิ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ คลินิกหัตถการนวดรักษา คลินิกอภัยสันตา คลินิกมารดาหลังคลอด คลินิก IPD คลินิกบำบัดยาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ และชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) ซึ่งมีผู้เข้ารับการบำบัดสะสม 215 ราย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการตามมาตรฐานสากล โดยตั้งแต่ปี 2563 ที่เปิดโรงพยาบาลได้ให้บริการผู้ป่วยแล้ว 25,204 ราย 50,691 ครั้ง เป็นกลุ่มโรคปวดเรื้อรัง 14,414 ราย กลุ่มอาการนอนไม่หลับ 8,196 ราย กลุ่มบำบัดยาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ 196 ราย กลุ่มโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต 169 ราย และกลุ่มอื่นๆ 4,620 ราย และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตรวจ รักษา จ่ายยาสมุนไพร ผ่านระบบ DTAM Telemedicine รวม 7,365 ราย

********************************************** 7 มิถุนายน 2567   
   


View 521    07/06/2567   ข่าวเพื่อมวลชน    สำนักสารนิเทศ