นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  เปิดโครงการปล่อยพันธ์ปลาไทยและพัฒนาแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ที่ วัดส้มเกลี้ยง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี    
   


View 54    07/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ