นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติ หัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 เห็นชอบ 3 อนุบัญญัติ กำหนดให้เจ้าของ-ผู้ควบคุมยานพาหนะ-ผู้เดินทาง-ผู้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ห่วงหลายโรคระบาดช่วงฤดูฝน “โควิด” คาดสูงสุดช่วงมิถุนายน - กรกฎาคม “ไข้หวัดใหญ่” ส่วนใหญ่ระบาดในเรือนจำ โรงเรียนและสถานปฏิบัติธรรม ใช้ "พลังชุมชน" ปราบไข้เลือดออก-มาลาเรีย พร้อมรับทราบ 4 แนวทางยุติวัณโรคเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)********************มิถุนายน 2567   
   


View 125    06/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ