นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลระยอง เช่น   Smart ER  ศูนย์สั่งการประสานส่งต่อและสาธารณภัยทางการแพทย์ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมรับฟังผลการดำเนินการ และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล ผอ.รพ.ระยอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ*******************มิถุนายน 2567   
   


View 140    06/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ