นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม พร้อมกันนี้ ได้รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1.5 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความอุ่นใจ ส่งผลให้เกิดบริการที่ดี เริ่มคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศ 25 มิถุนายน 2567 นี้  ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี *******************มิถุนายน 2567   
   


View 100    06/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ