สธ. เผยผลสำเร็จ อสม. ปักหมุดแอป “พ้นภัย” เข้าพื้นที่ค้นหาดูแลกลุ่มเปราะบางทั่วไทยแล้วกว่าร้อยละ 90

สธ. เผยผลสำเร็จ อสม. ปักหมุดแอป “พ้นภัย” เข้าพื้นที่ค้นหาดูแลกลุ่มเปราะบางทั่วไทยแล้วกว่าร้อยละ 90

สธ. เผยผลสำเร็จ อสม. ปักหมุดแอป “พ้นภัย” เข้าพื้นที่ค้นหาดูแลกลุ่มเปราะบางทั่วไทยแล้วกว่าร้อยละ 90

MOPH UPDATE