นครพนม คว้าจังหวัดอนามัยเจริญพันธุ์ เดินหน้าติดตามแผนงานแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์


 

       วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร (ชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

       สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ ๕ กระทรวงหลักและกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมรับทราบเรื่องที่จังหวัดนครพนม ได้รับโล่รางวัลจังหวัดอนามัยเจริญพันธุ์ ระดับเขต ๘ รับโล่ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และอำเภอวังยาง รับโล่รางวัลอำเภอเจริญพันธุ์ รับโล่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลวังยาง รับใบประกาศหน่วยงานดำเนินงานอนามัยเจริญพันธุ์ รับใบประกาศ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จะเดินทางไปรับโล่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร

       นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครพนม พร้อมกับมีการพิจารณา เรื่องการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงสาธารณสุข

 

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/1971748386414068/posts/2305745116347725?s=100002414327183&sfns=mo

 


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 197 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:39 น.