โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ร. ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


          วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย “นายรณชัย จิตรวิเศษ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี “นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อทางการแพทย์ การสาธารณสุขไทย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่นี้ ทำให้เหล่าพสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภายในงานมีกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย  การตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการทันตกรรม, ตรวจสายตา/ผ่าตัดตาและคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ, ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก, ประเมินภาวะเด็กติดเกมส์, ประเมินภาวะเครียด, ประเมินภาวะซึมเศร้า, ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต และตรวจรักษาโรคจิตเวช, การรับบริจาคโลหิต, รับบริจาคอวัยวะและดวงตา                           

          โรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ  ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม และร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ รพ.หนองคาย เปิดดู 170 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:48 น.