ทีมนำ 3 S จ.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.เชียงคาน


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมกับโรงพยาบาลเลย ทีมนำ 3 S (STEMI Stroke Sepsis) นำทีมโดย พญ. รัศมีแข จงธรรม์ นพ. พลากร จันทรนิมิ พญ. รัตนากร กีรติไพบูลย์ พญ. นาตยา ศรีบุรินทร์ ประธาน Service plan 3 S และเลขา Service plan ของ สสจ. เลย และ รพ. เลย เยี่ยมเรียนรู้กระบวนการดูแลผู้ป่วยตาม Service plan 3 S คืนข้อมูลในภาพรวมจังหวัด และอำเภอ โรงพยาบาลนำเสนอผลลัพธ์การดูแลกลุ่มผู้ป่วย 3 S และผลการทบทวนความเสี่ยง (ระดับ G H I) โรคละ 1 กรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามรอยการปฏิบัติตามระบบ ในหน่วยงาน กล่าวต้อนรับโดย พญ รพีพรรณ จันทร์อ้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคาน ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประมาณ 40 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงคาน


จากหน่วยงาน : สสจ.เลย เปิดดู 187 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58 น.