โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าของจังหวัดนครสวรรค์


วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 - 08.30 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยนายสุชาติ อรรณพไกรสร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการในสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เพื่อประโยชน์ต่อการประสานงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อไป และผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานออกกำลังกาย พร้อมนำคณะผู้บริหารออกกำลังกาย  ผู้ร่วมในสภากาแฟประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชน   ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เปิดดู 150 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52 น.