ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข


     วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลกำกับติดตามการดำเนินงานคุ้มครองสุขภาพของประชาชนพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดตาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก และศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองกระโห้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 


จากหน่วยงาน : สสจ.ตาก เปิดดู 55 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:51 น.