ประชุมคณะทำงานนิเทศและตรวจเยี่ยมด้านการเงินการคลัง ในหน่วยบริการ สสจ.ตาก ปี 2562


    วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนิเทศและตรวจเยี่ยมด้านการเงินการคลังในหน่วยบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ปี 2562 มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเงิน การคลังสุขภาพ โดยมีการดำเนินการวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยบริการ โรงพยาบาลบ้านตาก และเปรียบเทียบกับแผน Planfin เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งมีคณะทำงานฯ (ด้านบัญชี) เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไม้งาม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


จากหน่วยงาน : สสจ.ตาก เปิดดู 52 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:51 น.