โรงพยาบาลมุกดาหารร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขของ คปสอ.หนองสูง และผลการดำเนินงานภาพรวมของ รพ.สต.บ้านงิ้วจากหน่วยงาน : โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดดู 53 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37 น.