รพ.แม่สอด รับมอบบริจาคเตียงไฟฟ้า


.


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.แม่สอด เปิดดู 54 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22 น.