สธ.ตรัง ลงตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับจังหวัดตรัง รอบที่ ๑/๒๕๖๒ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรัษฎา


.๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  สธ.ตรัง ลงตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับจังหวัดตรัง รอบที่ ๑/๒๕๖๒ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรัษฎา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัษฎา พร้อมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
...สธ.ตรัง นำโดย นายชวน สองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมคณะ ลงตรวจราชการและนิเทศงานฯ การนี้สาธารณสุขอำเภอรัษฎา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎาและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ


จากหน่วยงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดดู 145 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17 น.