สสจ.เลย จัดประชุม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2562


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย เป็นประธานการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำหรับการประชุมในวันนี้  มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในเดือน กรกฏาคม 2562 ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลผีตาโขน, การเตรียมความพร้อมการประเมินประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ , การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก, การเตรียมความพร้อมตรวจราชการรอบที่ 2 และการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานงานวันพระราชสมภพ ร.10 และมีวาระสืบเนื่องจากกลุ่มงาน/งานอื่น ๆ อาทิ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย, ความก้าวหน้าโครงการเลยขยับ เท่ากับแสน เป็นต้น


จากหน่วยงาน : สสจ.เลย เปิดดู 133 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06 น.