สสจ.เลย ร่วมกับ รพ.เลย ลงพื้นที่ติดตามคลินิกเลิกบุหรี่ และคลินิกโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ คปสอ.ภูเรือ


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย  ลงพื้นที่ติดตามคลินิกเลิกบุหรี่ และคลินิกโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และชี้แจงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. 2551 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม พรบ. 2560  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเรือ อ.ภูเรือ พร้อมให้บริการเป่าปอดด้วยเครื่อง spirometry  ผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 16 ราย


จากหน่วยงาน : สสจ.เลย เปิดดู 179 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06 น.