โรงพยาบาลพิจิตรประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร เปิดดู 96 view
วันที่ประกาศข่าว : 31 มกราคม 2562 เวลา 07:51 น.