โรงพยาบาลพิจิตรต้อนรับ ผศ.นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร เปิดดู 86 view
วันที่ประกาศข่าว : 31 มกราคม 2562 เวลา 07:51 น.