โรงพยาบาลพิจิตรต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร เปิดดู 96 view
วันที่ประกาศข่าว : 18 มกราคม 2562 เวลา 20:53 น.