โรงพยาบาลพิจิตรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์เพื่อรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาเหตุการณ์สำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด ปี 2562
จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร เปิดดู 43 view
วันที่ประกาศข่าว : 18 มกราคม 2562 เวลา 20:53 น.