ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรร่วมประชุม สป.สัญจร นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์
จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร เปิดดู 77 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 มกราคม 2562 เวลา 16:27 น.