รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเยื่ยมผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลพิจิตร


     

วันพฤหัสบดี  11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์  จันทร์สมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จัดหางานจังหวัดพิจิตร  แรงงานจังหวัดพิจิตร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เยี่ยมผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาล ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561 และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ประกันตน สถานพยาบาลและสำนักงานประกันสังคม ตลอดจนทำให้ได้รับทราบปัญหา อุปสรรคในการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันสังคมจากสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม โดยมีนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพิจิตรจากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร เปิดดู 182 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14:37 น.