โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการ ทีมนำคุณภาพ รพ.พิจิตร ครั้งที่ 1 / 2562


โรงพยาบาลพิจิตรประชุมคณะกรรมการ ทีมนำคุณภาพ รพ.พิจิตร  ครั้งที่ 1 / 2562

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรชัย  แก้วหิรัญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการทีมนำคุณภาพ โรงพยาบาลพิจิตร ( QST:Quality Steering Team ) พร้อมทีมผู้บริหารและคณะกรรมการทีมคุณภาพ  รพ.พิจิตร เพื่อรับทราบแนวทาง การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-Accreditation ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพระพิจิตร ชั้น 4 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตรจากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.พิจิตร เปิดดู 171 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14:30 น.