ประกาศผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายปิยวัฒน์ คล้ายพงษ์


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายปิยวัฒน์ คล้ายพงษ์จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 154 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 กันยายน 2565 เวลา 19:21 น.