ประกาศผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 137 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 กันยายน 2565 เวลา 11:40 น.