ประกาศผล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบอรม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบอรม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 136 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 กันยายน 2565 เวลา 11:40 น.