ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประจำปี พ.ศ 2564


ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประจำปี พ.ศ 2564 จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 605 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13:14 น.