ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ในยุค 4.0 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมราคากลาง


ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ในยุค 4.0 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมราคากลาง

 จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 2248 view
วันที่ประกาศข่าว : 23 เมษายน 2562 เวลา 16:09 น.