ข่าวประกวดราคา

ประกาศฯประกวดราคาจ้างจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์(e-bidding)
จากหน่วยงาน : สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2416 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 มีนาคม 2561 เวลา 11:00 น.