ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 1)


ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 1)

เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูนจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 571 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:23 น.