ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)


ทำเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 10)

มุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  อำนาจเจริญจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 565 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:20 น.