เอกสารประกอบการบรรยาย “#สื่อสารภาครัฐกับTwitter”


เอกสารประกอบการบรรยาย “#สื่อสารภาครัฐกับTwitter”

วันที่ 9 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา เวลา 08.00 – 12.00 น.

โดย  1.อาจารย์ปัญชรี สิทธิเสนี

2.อาจารย์ชัญญา  ชลธารปีตางกูร 

          3. อาจารย์พรทิพย์  เกียรตินิรันดร์

Twitter Presentation คลิ๊กที่เอกสารแนบ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://business.twitter.com/

Research The Conversation: Twitter Trend Thailnd  
https://marketing.twitter.com/en_apac/insights/twitter-conversation-report-trends-in-thailandจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 617 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 กันยายน 2565 เวลา 15:17 น.