เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการผลิตคลิปวิดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล"


เอกสารประกอบการบรรยาย "เทคนิคการผลิตคลิปวิดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล"

วันที่ 9 กันยายน 2565 

โดย อ.นัฐพงษ์ โห้เฉื่อย , อ.กิตยางกูร ผดุงกาญจน์ , อ.สุขสม ครองบุญเรือง และ อ.ณัฐกร เวียงอินทร์

 เอกสารมี 3 ชุด  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

1.https://docs.google.com/presentation/d/1fYA_pZ7SXvP99C_J57M91V7ZZ6-dqhLejUHH0ocZFRk/edit?usp=sharing
2.https://docs.google.com/presentation/d/10Rhf4M6ULzlAOKxLDsItVOQvU093F7-2OVYTx0EDiys/edit#slide=id.ge0b08155be_0_137

3.คลิกที่เอกสารแนบจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 920 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 กันยายน 2565 เวลา 13:23 น.