เอกสารประกอบการบรรยาย "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์" (2/2)


เอกสารประกอบการบรรยาย "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับงานสื่อสารประชาสัมพันธ์" (2/2)

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

โดย  ผศ.ดร.สุพัตรา  แผนวิชิต  วิทยากรจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 804 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 กันยายน 2565 เวลา 15:30 น.