รายชื่อหน่วยงานและเบอร์ติดต่อสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางข้ามจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนา


รายชื่อหน่วยงานและเบอร์ติดต่อสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางข้ามจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2002 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:24 น.