เอกสารประกอบการบรรยาย "กัญชาทางการแพทย์" (1/2) (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อภิปราย "การสื่อสารความเข้าใจถึงกัญชาทางการแพทย์" โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก >> https://bit.ly/37Rq0Voจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 3052 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:44 น.