สื่อเผยแพร่คลังภาพกิจกรรม

สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรนา และรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565


 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 457 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 กันยายน 2565 เวลา 09:11 น.