แผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


แผนปฏิบัติราชการ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 233 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:28 น.