แผนงาน/โครงการ

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบสขร.1)


รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบสขร.1)จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 180 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 ธันวาคม 2563 เวลา 16:01 น.