แผนงาน/โครงการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม (แบบ สขร.1)


รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม (แบบ สขร.1) จากหน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป เปิดดู 222 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:56 น.