เครือข่ายประชาสัมพันธ์

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์...สานสายใย เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


สรุปผลการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์...สานสายใย เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรีจากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1442 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16:31 น.