สรุปข่าวประจำวัน

พิมพ์

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2562


สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2562จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 107 view
วันที่ประกาศข่าว : 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20 น.