บทความสุขภาพ

พิมพ์

ย้ำเตือน !!! ผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า ใส่ใจมาตรการ COVID Free Setting ป้องกันตนเองสูงสุด


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการเฝ้าระวังการรับรู้มาตรการภาครัฐ มาตรการสำหรับองค์กร COVID Free Setting กรณีห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 28  กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ มีผู้ตอบสำรวจ จำนวน 987 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 46 - 47 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสำรวจ พบว่า มี 3 ประเด็นหลักที่ประชาชนผู้ตอบแบบเฝ้าระวังเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ ยังมีการรับรู้ไม่ถูกต้อง ดังนี้  1) ร้อยละ 69.3 ไม่รู้ว่าผู้ให้บริการต้องตรวจ ATK ทุก ๆ 7 วัน 2) ร้อยละ 65.3 ไม่รู้ว่าต้องจัดให้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง และ 3) ร้อยละ 34.3 ไม่รู้ว่ามีการจำกัดเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวอาจทำให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนผู้ใช้บริการในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศึกษาและรับรู้ถึงมาตรการ COVID Free Setting ที่ถูกต้อง ดังนี้คือ

  1. พนักงานทุกคนต้องตรวจ ATK ทุก ๆ 7 วัน  
  2. ต้องจัดให้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวจับบันได ราวจับรถเข็น ห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง
  3. ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก  3 เดือน
  4. กรณีมีศูนย์อาหาร (Food court) ต้องจัดภาชนะ เครื่องปรุงเป็นชุดสำหรับลูกค้าแต่ละคน และ           ทำความสะอาดถาดรองทุกครั้ง
  5. ผู้ใช้บริการในกิจการเสี่ยงในห้างสรรพสินค้า เช่น ร้านอาหาร นวด สปา ร้านตัดผม ฟิตเนส      ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ดังนั้น เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 และการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการกรณีห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โดยปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอก และตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข     

วันที่          :      3     มีนาคม  2565จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1483 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 มีนาคม 2565 เวลา 09:10 น.