บทความสุขภาพ

พิมพ์

ผลสำรวจ!!! วาเลนไทน์นี้ วัยรุ่นไทยร้อยละ 88.9 การดื่มแอลกอฮอล์ เสี่ยงมีเพศสัมพันธ์สูงสุด


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และศูนย์การเรียนเซ็นต์ เทเรซ่า
เก็บข้อมูลจากวัยรุ่น จำนวน 1,000 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 12 - 18 ปี     ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสำรวจ พบว่า ความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ ดังนี้  

 

  1. ฉลองวันวาเลนไทน์กับแฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 88.9
  2. ส่วนใหญ่ที่มีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์จะไม่สวมถุงยางอนามัยหรือกินยาคุมกำเนิด ร้อยละ 68.2
  3. การมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 40
  4. จะใช้โอกาสวันวาเลนไทน์ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ 39.1

 

จากข้อมูลข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า วัยรุ่นไทยมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้อย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งในครรภ์ในวัยรุ่น การร่วมกันงดจำหน่ายสุราให้กับวัยรุ่น และการให้ความรู้เรื่องใช้ถุงยางอนามัยกับการกินยาคุมกำเนิดที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ปกครองควรมีเวลาที่จะสื่อสารระหว่างกัน แสดงออกถึงความรักที่แท้จริงที่อยู่ใกล้ตัวให้กับวัยรุ่นได้รับรู้ คือ ที่บ้านและคนในครอบครัวสำคัญกว่าคนภายนอก เพื่อย้ำเตือนให้วัยรุ่น รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มต้องรักตนเองและครอบครัวก่อนรักผู้อื่น ด้วยการลด ละ เลิกที่จะปฏิบัติตัว และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ตามแนวคิดข้างต้น

 

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข     

 

 

วันที่          :     11 กุมภาพันธ์  2565จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 1603 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:59 น.