บทความสุขภาพ

พิมพ์

ภัยร้ายที่คุณพ่อ คุณแม่ควรระวัง...โรคติดเชื้อไวรัส RSV


ไวรัส RSV (RSV Virus) หรือไวรัส Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เชื้อไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้ มักระบาดในช่วงฤดูฝน โดยอาการมักจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดนั่นคือ เด็กจะเป็นไข้ (ส่วนใหญ่ไข้ไม่สูงนัก) ไอ และจาม แต่ถ้าหากเด็กมีอาการ

 • หอบเหนื่อย
 • หายใจเร็ว หายใจแรง
 • หายใจครืดคราด
 • ตัวเขียว
 • มีเสียงหวีดในปอด
 • มีเสมหะมาก
 • ไอโขลก ๆ เด็กอาจจะติดเชื้อไวรัส RSV ได้

การรักษาการติดเชื้อไวรัส RSV ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาตามอาการ หมั่นเช็ดตัว ให้เด็กนอนพักผ่อนเยอะ ๆ นอกจากนี้ ในช่วงที่เป็นควรแยกไม่ให้เด็กไปสัมผัสกับผู้อื่น เพราะอาจทำให้ติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้

การป้องกัน การติดเชื้อสามารถทำได้โดย

 • ล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อย ๆ เช่น ก่อนมื้ออาหาร หลังเข้าห้องน้ำ เป็นต้น
 • ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ
 • ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น
 • ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ 
 • ดูแลบุตรหลานให้ห่างจากผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ
 • ไม่นำบุตรหลานไปสถานที่ที่แออัด

          การติดเชื้อมักจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์อาการถึงจะดีขึ้น ดังนั้นต้องหมั่นคอยดูอาการของบุตรหลาน
อย่างต่อเนื่อง และถ้าอาการทรุดลงกว่าเดิมให้รีบนำบุตรหลานไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 236 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:32 น.