ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. พร้อมเดินหน้า ACPHEED หลังบรรลุการจัดทำร่างข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ ACPHEED


         นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลการประชุมไตรภาคีเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนด้านการพัฒนาเพื่อหารือการจัดทําร่างข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (Follow-up Trilateral ASEAN SOMHD for the Discussion of the Establishment Agreement (EA) for the ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ​ โรงแรมอวานี อ่าวนาง คลิฟฟ์ กระบี่ รีสอร์ท ประเทศที่เข้าร่วมได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย โดยนางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเจรจา โดยที่ประชุมได้บรรลุการจัดทำร่างข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ ACPHEED ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​

         นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวชื่นชมถึงความคืบหน้าในการเจรจาครั้งนี้ว่า การประชุมหารือไตรภาคีการจัดทำร่างข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ ACPHEED ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ที่ประชุมได้บรรลุสารัตถะที่สำคัญของร่าง EA ตั้งแต่วันแรกของการประชุม จึงเป็นที่น่ายินดี ในการเจรจาครั้งนี้เราได้ให้ความสำคัญกับหลักการ ASEAN Solidarity เราได้แสดงความยืดหยุ่นพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และได้เอกสารร่าง EA ที่กำหนดโครงสร้าง หน้าที่และการบริหารการทำงานของศูนย์ฯ ไว้อย่างครบถ้วน โดยทีมเจรจามั่นใจว่า ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากการตั้งศูนย์ ACPHEED นี้ สำหรับขั้นตอนต่อไป คือ ส่งเวียนร่าง EA ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบ และนำเสนอต่อการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยการพัฒนา (ASEAN SOMHD) ซึ่งกำหนดจัดในเดือนมีนาคม 2567 ที่ สปป. ลาว ในระหว่างนี้ ไทยพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการตั้งศูนย์ ACPHEED ในไทย 2 ศูนย์ คือ สำนักงานเลขาธิการของศูนย์ ACPHEED และศูนย์ ACPHEED สำหรับการตอบโต้และการสื่อสารความเสี่ยง (ACPHEED for Response and Risk Communication)

          ศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ หรือ ACPHEED จัดตั้งตามข้อมติของที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 15 ในปี พ.ศ. 2566​ กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการของศูนย์ ACPHEED และศูนย์ ACPHEED สำหรับการตอบโต้และการสื่อสารความเสี่ยง (ACPHEED for Response and Risk Communication) ในประเทศไทย ศูนย์ ACPHEED สำหรับการป้องกันและเตรียมความพร้อม (ACPHEED for Prevention and Preparedness) ในประเทศเวียดนาม และศูนย์ ACPHEED สำหรับการตรวจจับและประเมินความเสี่ยง (ACPHEED for Detection and Risk Assessment) ในประเทศอินโดนีเซีย มีการบริหารงานภายใต้หลักการ One ACPHEED for ASEAN พร้อมทั้งขอเชิญผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ เริ่มทำงานในศูนย์ ACPHEED ในประเทศไทยได้ทันที และประเทศไทยพร้อมเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่สำหรับการตอบโต้และการสื่อสารความเสี่ยงในอาเซียน

 ************************************* 21 พฤศจิกายน 2566

 

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 457 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:24 น.