ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ. วางศิลาฤกษ์อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ รพ.ชัยนาทนเรนทร รองรับการขยายบริการประชาชน


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วางศิลาฤกษ์อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ยกระดับศักยภาพการให้บริการ เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้น คาดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2568

          วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท นายแพทย์โอกาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ โดยมี พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลด้วย

           “กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการจัดระบบบริการสุขภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยสนับสนุนโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทด้านสุขภาพในพื้นที่ รวมถึงหากสถานบริการใดที่มีความพร้อม ก็ให้จัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนมากขึ้นด้วย”นายแพทย์โอภาสกล่าว

          ด้านแพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กล่าวว่า โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 367 เตียง มีคลินิกเฉพาะโรค 18 คลินิก และคลินิกผู้ป่วยนอกครบทุกแผนก จำนวน 22 ห้องตรวจ มีผู้ป่วยนอกรับบริการเฉลี่ยวันละ 1,117 ราย ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 319 ราย ผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานที่จัดบริการจึงมีความคับแคบ รวมทั้งคลินิกพิเศษไม่เพียงพอให้บริการ ส่งผลให้ดูแลผู้ป่วยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในจังหวัดชัยนาทและใกล้เคียง ตลอดจนยกระดับศักยภาพการบริการ และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ 170.5 ล้านบาท เป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ขนาด 7,800 ตารางเมตร ประกอบด้วย ชั้น 1 คลินิกศัลยกรรมกระดูก, ชั้น 2 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ชั้น 3 คลินิกทันตกรรม, ชั้น 4 ห้องประชุม คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถให้บริการได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2568

 ******************************* 14 พฤศจิกายน 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2370 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:25 น.